ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕ ΤΙΜΕΣ 01/01/2013


  • Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά. Αυτοί είναι γενικοί όροι που διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση της διαδικτυακής αυτής εφαρμογής. Η πρόσβαση ή/και η χρήση της εφαρμογής αυτής, προϋποθέτει αποδοχή των Όρων Χρήσης, ως ακολούθως:
  • Η παρούσα εφαρμογή, έχει δημιουργηθεί για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων χρηστών να ενημερωθούν σε σχέση με τη Νέα Γενική Εκτίμηση της Ακίνητης Ιδιοκτησίας σε τιμές 1/1/2013.

  • Όλα τα στοιχεία προέρχονται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας μετά το διάταγμα διενέργειας Γενικής Εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται σ’ ολόκληρη την Κύπρο σε τιμές 1/1/2013, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22/11/2013, Κ.Δ.Π. 405/2013, αρ. 4733 μετά από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
  • H εταιρεία iSPIRAL καθώς και οι Δήμοι και Κοινότητες που συμμετέχουν σε αυτήν την εφαρμογή δεν φέρουν καμιά ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων. Σε καμιά περίπτωση, τα δεδομένα που παρουσιάζονται, δεν αντικαθιστούν τις επίσημες πληροφορίες που μπορούν να λαμβάνονται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
  • H εταιρεία iSPIRAL καθώς και οι Δήμοι και Κοινότητες που συμμετέχουν σε αυτήν την εφαρμογή διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τους Όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση και την πρόσβαση σ’ αυτήν την εφαρμογή.
  • H εταιρεία iSPIRAL καθώς και οι Δήμοι και Κοινότητες που συμμετέχουν σε αυτήν την εφαρμογή οποτεδήποτε μπορούν να αλλάξουν ή να αναστείλουν ή να διακόψουν τη λειτουργία αυτής της εφαρμογής.
  • Οι χρήστες μπορούν να βλέπουν τα περιεχόμενα της εφαρμογής για προσωπική ενημέρωσή τους και μόνον.
  • Σε καμιά περίπτωση δε δίδεται πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ιδιοκτησίας.